Dịch vụ của chúng tôi

Chúng tôi luôn sẵn sàng hợp tác với khách hàng để tạo ra các sản phẩm đáp ứng yêu cầu của khách hàng với chất lượng và giá cả hợp lý nhất.

Nghiên cứu và phát triển

Nghiên cứu sản phẩm mới

Với đội ngũ chuyên gia có nhiều năm kinh nghiệm tại Nhật Bản, chúng tôi sẵn sàng hợp tác với khách hàng để nghiên cứu và sản xuất các sản phẩm mới theo yêu cầu của khách hàng.

Tìm kiếm và phát triển nhà cung cấp

Phát triển nguồn nguyên liệu

Với nhiều năm quan hệ trong lĩnh vực khoáng sản, chúng tôi tự tin tìm kiếm nguyên liệu và phát triển nhà cung cấp để đáp ứng yêu cầu của khách hàng.

Cung cấp sản phẩm

Sản xuất và cung cấp

Chúng tôi sẵn sàng sản xuất và cung cấp các sản phẩm theo yêu cầu của khách hàng với sự kiểm soát chất lượng tốt nhất và giá cả hợp lý nhất.

Chúng tôi làm gì cho bạn

Bước 1: Nghiên cứu yêu cầu của khách hàng

Chúng tôi liên hệ với khách hàng để thu thập thông tin sản phẩm và yêu cầu của khách hàng.

Bước 2: Nghiên cứu về công nghệ sản xuất

Chúng tôi tìm kiếm công nghệ và kinh nghiệm để tạo ra sản phẩm theo yêu cầu.

Bước 3: Sản xuất các sản phẩm mẫu

Chúng tôi thực hiện sản xuất sản phẩm mẫu và thảo luận với khách hàng để đạt được kết quả tốt nhất.

Bước 4: Chuẩn bị sản xuất chính thức

Chúng tôi đánh giá nguồn nguyên liệu, công nghệ và đưa ra kế hoạch tốt nhất để triển khai sản xuất chính thức.

Bước 5: Sản xuất và cung cấp dịch vụ

Chúng tôi thực hiện các hoạt động sản xuất chính thức và cung cấp các sản phẩm, dịch vụ.

Bước 6: Chăm sóc khách hàng và phát triển

Chúng tôi chăm sóc khách hàng thường xuyên và nghiên cứu các lựa chọn công nghệ mới để tạo ra giá trị gia tăng cho khách hàng.